Η μετάβαση από και προς το Συνεργείο θεωρείται μετάβαση σε “Κατάστημα Πρώτης Ανάγκης” και συνεπώς επιτρέπεται αρκεί να δηλωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. SMS στο 13033 με αιτιολογία εξόδου (2).
Παράδειγμα SMS: 2 (ΚΕΝΟ) Ονοματεπώνυμο, Οδός Αριθμός, Πόλη
2. Βεβαίωση τύπου Β (μετακίνησης πολιτών)
Συμπλήρωση φόρμας και επιλογή: (Β2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
3. Χειρόγραφη βεβαίωση: Αναγραφή λόγου μετακίνησης (2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους: Μετάβαση σε συνεργείο Nissan Χαλκιάς, Πειραιώς 22, Μοσχάτο.