Η Nissan και η Nissan Χαλκιάς φροντίζουν και για τους παλαιότερους κατόχους των αυτοκινήτων της.

Πρόκειται για μία ενέργεια της Nissan που επιβραβεύει τους κατόχους οι οποίοι φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των οχημάτων τους.

Για τους κατόχους αυτοκινήτων Nissan 3-7 ετών που έχουν πλήρες αρχείο συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο και απαραίτητα σφραγισμένο book service, υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης με τη μορφή έκπτωσης (σε ποσοστό μέχρι 75%) σε επιλεγμένα μη αναλώσιμα ανταλλακτικά που χρήζουν αντικατάστασης. Ρωτήστε την Nissan Χαλκιάς για την κάλυψη που πιθανόν δικαιούστε!

  • Ποια αυτοκίνητα μπορεί να δικαιούνται έκπτωση;

Έκπτωση μπορεί να δικαιούνται τα αυτοκίνητα Nissan εκτός εγγύησης και μέχρι την ηλικία των 7 ετών από την ημερομηνία πρώτης αδείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αυτοκίνητο να έχει πλήρες σφραγισμένο και ενημερωμένο book service, με συντήρηση που ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

  • Η έκπτωση τι αφορά;

Η έκπτωση αφορά επιλεγμένα ανταλλακτικά που χρήζουν αντικατάστασης και δεν είναι αναλώσιμα. Για τα αναλώσιμα ανταλλακτικά ισχύουν οι εκπτώσεις των προωθητικών ενεργειών της Nissan εφόσον είναι σε ισχύ.

  • Η προσφορά καλύπτει και εργασίες;

Όχι, η προσφορά αφορά μόνο επιλεγμένα μη αναλώσιμα ανταλλακτικά που χρήζουν αντικατάστασης.

  • Πως μπορώ να μάθω αν το ανταλλακτικό που θέλει αντικατάσταση καλύπτεται από την προσφορά και έχει έκπτωση;

Απαραίτητα πρέπει να απευθυνθείτε στην Nissan Χαλκιάς προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας και το ενημερωμένο book service του αυτοκινήτου σας. Εκεί θα σας ενημερώσουμε για το αν το ανταλλακτικό που χρειάζεται αντικατάσταση περιλαμβάνεται στην προσφορά και έχει έκπτωση, καθώς και για το τελικό ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλλετε εσείς από τη μεριά σας.